Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Contact points for help / DIGIN

Bli god på læringsdesign

Gode læringsforløp krever en sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, lærings- og vurderingsformer. DIGIN veileder fagmiljøer i læringsdesign, både med og uten digitale verktøy.

DIGIN har spisskompetanse på å integrere digitale verktøy i undervisningen.  Læringsdesign eller Instructional Design er en metode for å arbeide forskningsbasert til å utvikle gode undervisningsopplegg. Hensikten er å skape helhet og sammenheng i studentenes læringsforløp ved å synliggjøre koblinger mellom fagstoffet og læringsutbyttet. Det gjøres ved å analysere og bryte ned læringsarbeidet til studenten i mindre biter. I tillegg favner læringsdesign hele studentenes læringsarbeid både før, underveis og etter ulike læringssituasjoner. 

 

Forbedre din undervisning og læringsaktivitet 

DIGIN kan være veileder og sparringspartner rundt følgende problemstillinger: 

  • Hvordan er læringsutbyttebeskrivelsene i emne samstemt med læringsaktiviteter og vurderingsformen i emnet?
  • Hvordan planlegge, kartlegge og analysere læring i undervisning?
  • Hvordan utforme læringsmål i sammenheng med arbeidsformer og organisering av undervisningen for studentenes behov i en undervisning eller en undervisningsrekke?

I utviklingen av et læringsdesign, kan det være hensiktsmessig å visualisere det du tenker og diskuterer med dine kolleger.  Det er viktig å bruke tid på å planlegge læringssituasjoner- og aktiviteter, og ha tid til å reflektere over om hensikten ble oppnådd.  Les mer om læringsdesign.

chatbot-portlet