Skip to Content

Employment

Employment

Health, Safety and Environment / Safety / Protection of privacy

Behandling av personopplysninger i undervisning og i studentoppgaver

I undervisning og i studentoppgaver er det behov for å behandle opplysninger. Ved å unngå å behandle personopplysninger slipper man å forholde seg til personvernregelverket og å be om tillatelse fra eksterne instanser og/eller den registrerte. Her får du informasjon om hva du må forholde deg til og huske på ved behandling av personopplysninger og ved anonym behandling. Behandler dine studenter, i din undervisning/i studentoppgavene, personopplysninger?

Ved behandling av sensitive personopplysninger

chatbot-portlet