Skip to Content

Begrunnelses- og klagesaker i FS

Denne veiledningen viser deg hvordan du registrerer begrunnelses- og klagesaker i FS. Alle saker skal registreres i FS.

Registrering av begrunnelsessaker

Hva du trenger å registrere når du mottar en forespørsel om begrunnelse;

1. Åpne vurderingsprotokollen til studenten du skal registrere en begrunnelse på.

2. Marker det aktuelle emnet og trykk på «Registrer klagesak» oppe i høyre hjørne.

3. Svar "Ja/Yes" på spørsmålet om du ønsker å få generert en klagesak for den aktuelle vurderingskombinasjonen og studenten. NB! Sjekk at du er på riktig student og riktig vurderingskombinasjon.

4. Svar "Nei/No" på om du ønsker å generere en sak av type sensur.I bildet "Student vurdering samlebilde" klikker du på "Registrer klagesak", som er en knapp helt øverst i høyre hjørne.

Bildet "Begrunnelse og klage" vil da dukke opp. Sjekk at du står i riktig forekomst (student og vurderingskombinasjon før du går videre).

5. Dagens dato kommer opp automatisk i feltet "Begrunnelse bedt om" (i høyre kolonne). Om den ikke er riktig, må du endre.

I bildet "Begrunnelse og klage" må du endre på "Begrunnelse bedt om"-feltet i høyre kolonne hvis dette ikke stemmer.

6. Lagre.

Hva du trenger å registrere når du avslutter en begrunnelsessak

1. Åpne bildet "Begrunnelse og klage" (du finner en snarvei i vurderingsprotokollen til studenten).

2. Legg inn informasjon om

 • når begrunnelsen er formidlet
 • når fristen for å klage på vedtaket er

3. Sett "J" i feltet for "Ferdigbehandlet"

Registrering av klagesaker

Hva du trenger å registrere når du mottar en klage på sensur.

NB! Om studenten har bedt om begrunnelse tidligere skal ikke informasjon om begrunnelsen i bildet "Begrunnelse og klage" overskrives.

1. Åpne vurderingsprotokollen - bildet "Student vurdering samlebilde" - til studenten du skal registrere en klagesak på.

2. Marker det aktuelle emnet og trykk på "Registrer klagesak" oppe i høyre hjørne.

3. Svar "Ja/Yes" på spørsmålet om du ønsker å gå generert en klagesak for den aktuelle vurderingskombinasjonen og studenten. NB! Sjekk at du er på riktig student og riktig vurderingskombinasjon.

4. Svar "Ja/Yes" på om du ønsker å generere en sak av type sensur.

5. Når bildet "Begrunnelse og klage" åpner seg, må du legge inn følgende informasjon:

 • Hvis studenten klager på et bestått resultat; Sperr mot visning på karakterutskrift (karakteren vil da ikke være synlig på Studentweb, karakterutskrift eller i Vitnemålsportalen, men saksbehandlere kan se den i studentens protokoll)
 • Dato for klage mottatt
 • Ny kommisjon (om kommisjonen er registrert i FS kan løpenummeret registreres her)
 • Dato for sendt klagekommisjonen
 • Dato for sensurfrist
 • Journalnummer (eventuelt ePhortenummer)
 • Eventuelt dato for en bekreftelse av at klagen er mottatt

Obs! Når du skal sende inn klagebesvarelsen til ny sensor skal du printe ut rapporten "FS566.001 Vurderingsprotokoll - klage" for den aktuelle studenten. Du finner en snarvei til rapporten øverst til høyre ibildet "Begrunnelse og klage".

Hva du trenger å registrere når du avslutter en klagesak

1. Åpne bildet "Begrunnelse og klage" (du finner en snarvei i vurderingsprotokollen til studenten).

2. Legg inn informasjon om følgende:

 • I feltet "Vedtak": Legg inn om ny karakter er til gunst, ugunst eller uendret etter ny sensur.
 • Hvis karakteren er uendret etter ny sensur: Fjern "J" i feltet Sperr mot visning på karakterutskrift.
 • Dato om at vedtaket er formidlet.
 • "J" i feltet "Ferdigbehandlet".

3. Om studenten har fått endret sin karakter må du også endre karakter i studentens vurderingsprotokoll. Følg da punkt 3, 4 og 5. NB! Det er et fåtall av saksbehandlere som har tilgang til å endre karakterer, din superbruker kan gjøre dette. Gå til studentens vurderingsprotokoll, bruk gjerne snarveien du finner i bildet "Begrunnelse og klage" oppe til høyre og som heter "Student vurdering".

4. Sjekk at du har markert riktig forekomst og hak av for detaljer. Finn feltet som heter "Karakter" og endre til riktig karakter. Har den også endret fra bestått til ikke-bestått eller omvendt, må du også huske på å endre dette i feltet etter bokstavkarakteren. I feltet "Endringstatus" velger du "Klage". Lagre.

5. Gå til bildet "Begrunnelse og klage" og velg riktig forekomst der. Fjern "J" i feltet Sperr for visning på karakterutskrift. Eventuelle merknader kan også legges inn der.