Skip to Content

Begrunnelses- og klagesaker i FS

Denne veiledningen viser deg hvordan du registrerer begrunnelses- og klagesaker i FS. Alle saker skal registreres i FS. Se egne veiledninger for "Begrunnelse via Studentweb/ Fagpersonweb".

Registrering av begrunnelsessaker

Hva du trenger å registrere når du mottar en forespørsel om begrunnelse;

1. Åpne vurderingsprotokollen til studenten du skal registrere en begrunnelse på.

2. Marker det aktuelle emnet og trykk på «Registrer klagesak» oppe i høyre hjørne.

3. Svar "Yes" på spørsmålet om du ønsker å få generert en klagesak for den aktuelle vurderingskombinasjonen og studenten. NB! Sjekk at du er på riktig student og riktig vurderingskombinasjon.

4. Svar "No" på om du ønsker å generere en sak av type sensur.

Bildet "Begrunnelse og klage" vil da dukke opp. Sjekk at du står i riktig forekomst (student og vurderingskombinasjon før du går videre).

5. Dagens dato kommer opp automatisk i feltet "Mottatt". Om den ikke er riktig, må du endre.

6. Lagre.

Hva du trenger å registrere når du avslutter en begrunnelsessak

1. Åpne bildet "Begrunnelse og klage" (du finner en snarvei i vurderingsprotokollen til studenten).

2. Legg inn informasjon om

 • når begrunnelsen er formidlet
 • Sett "J" i feltet for "Ferdigbehandlet"
  Klagefristen kommer opp automatisk

Registrering av klagesaker

Hva du trenger å registrere når du mottar en klage på sensur.

NB! Om studenten har bedt om begrunnelse tidligere skal ikke informasjon om begrunnelsen i bildet "Begrunnelse og klage" overskrives.

1. Åpne vurderingsprotokollen - bildet "Student vurdering samlebilde" - til studenten du skal registrere en klagesak på.

2. Marker det aktuelle emnet og trykk på "Registrer klagesak" oppe i høyre hjørne.

3. Svar "Yes" på spørsmålet om du ønsker å gå generert en klagesak for den aktuelle vurderingskombinasjonen og studenten. NB! Sjekk at du er på riktig student og riktig vurderingskombinasjon.

4. Svar "Yes" på om du ønsker å generere en sak av type sensur.

5. Når bildet "Begrunnelse og klage" åpner seg, må du legge inn følgende informasjon:

 • Hvis studenten klager på et bestått resultat; Sperr mot visning på karakterutskrift (karakteren vil da ikke være synlig på Studentweb, karakterutskrift eller i Vitnemålsportalen, men saksbehandlere kan se den i studentens protokoll)
 • Dato for sendt klagekommisjonen
 • Dato for sensurfrist
 • Journalnummer (eventuelt saksnr i P360)
 • Eventuelt dato for en bekreftelse av at klagen er mottatt

  Feltene "Mottatt" og "Ny kommisjon" blir automatisk utfylt. Klagekommisjonen (i sensor/kommisjon) blir automatisk opprettet, og kandidaten legges da til denne.

Obs! Når du skal sende inn klagebesvarelsen til ny sensor kan du printe ut rapporten "FS566.001 Vurderingsprotokoll - klage" for den aktuelle studenten. Du finner en snarvei til rapporten øverst til høyre ibildet "Begrunnelse og klage".

Hva du trenger å registrere når du avslutter en klagesak

1. Åpne bildet "Begrunnelse og klage" (du finner en snarvei i vurderingsprotokollen til studenten).


2. Legg inn informasjon om følgende:

 • I feltet "Vedtak": Legg inn om ny karakter er til gunst, ugunst eller uendret etter ny sensur.
 • Hvis karakteren er uendret etter ny sensur: Fjern "J" i feltet Sperr mot visning på karakterutskrift.
 • Dato om at vedtaket er formidlet.
 • "J" i feltet "Ferdigbehandlet".

3. Om studenten har fått endret sin karakter må du også endre karakter i studentens vurderingsprotokoll. NB! Det er et fåtall av saksbehandlere som har tilgang til å endre karakterer, din superbruker kan gjøre dette.

Ny sensur som avviker med to eller flere karakterer

Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.

     

 

 Klikk på knappen «Registrer Klagesensur», og du vil få opp

 

 

Legg her inn det resultatet som klagekommisjonen kom frem til. Ved å klikke på Lagre vil du nå få opp denne meldingen:

 

Klikk på OK.

 

Karakter fra klagekommisjonen vil da komme opp under Klagesensur/Ny behandling.

Ved å klikke på knappen Registrer endelig sensur vil du nå kunne registrere det endelige resultatet.

Endelig karakter blir oppdatert i studentens vurderingsprotokoll.

NB! Husk å fjerne J i «Sperr mot visning på karakterutskrift», hvis denne er benyttet.