Skip to Content

Begrunnelses- og klagesaker i FS

Denne veiledningen viser deg hvordan du registrerer begrunnelses- og klagesaker i FS. Alle saker skal registreres i FS. Se egne veiledninger for "Begrunnelse via Studentweb/ Fagpersonweb".

Registrering av begrunnelsessaker

Hva du trenger å registrere når du mottar en forespørsel om begrunnelse;

1. Åpne vurderingsprotokollen til studenten du skal registrere en begrunnelse på.

2. Marker det aktuelle emnet og trykk på «Registrer klagesak» oppe i høyre hjørne.

3. Svar "Yes" på spørsmålet om du ønsker å få generert en klagesak for den aktuelle vurderingskombinasjonen og studenten. NB! Sjekk at du er på riktig student og riktig vurderingskombinasjon.

4. Svar "No" på om du ønsker å generere en sak av type sensur.

Bildet "Begrunnelse og klage" vil da dukke opp. Sjekk at du står i riktig forekomst (student og vurderingskombinasjon før du går videre).

5. Dagens dato kommer opp automatisk i feltet "Mottatt". Om den ikke er riktig, må du endre.

6. Lagre.

Hva du trenger å registrere når du avslutter en begrunnelsessak

1. Åpne bildet "Begrunnelse og klage" (du finner en snarvei i vurderingsprotokollen til studenten).

2. Legg inn informasjon om

 • når begrunnelsen er formidlet
 • Sett "J" i feltet for "Ferdigbehandlet"
 • Om Begrunnelsen er gitt i MUNTLIG eller SKRIFTLIG form
  Klagefristen kommer opp automatisk


 

Registrering av klagesaker

Hva du trenger å registrere når du mottar en klage på sensur.

NB! Om studenten har bedt om begrunnelse tidligere skal ikke informasjon om begrunnelsen i bildet "Begrunnelse og klage" overskrives.

1. Åpne vurderingsprotokollen - bildet "Student vurdering samlebilde" - til studenten du skal registrere en klagesak på.

2. Marker det aktuelle emnet og trykk på "Registrer klagesak" oppe i høyre hjørne.

3. Svar "Yes" på spørsmålet om du ønsker å gå generert en klagesak for den aktuelle vurderingskombinasjonen og studenten. NB! Sjekk at du er på riktig student og riktig vurderingskombinasjon.

4. Svar "Yes" på om du ønsker å generere en sak av type sensur.

5. Når bildet "Begrunnelse og klage" åpner seg, må du legge inn følgende informasjon:

 • Hvis studenten klager på et bestått resultat; Sperr mot visning på karakterutskrift (karakteren vil da ikke være synlig på Studentweb, karakterutskrift eller i Vitnemålsportalen, men saksbehandlere kan se den i studentens protokoll)
 • Dato for sendt klagekommisjonen
 • Dato for sensurfrist
 • Journalnummer (eventuelt saksnr i P360)
 • Eventuelt dato for en bekreftelse av at klagen er mottatt

  Feltene "Mottatt" og "Ny kommisjon" blir automatisk utfylt. Klagekommisjonen (i sensor/kommisjon) blir automatisk opprettet, og kandidaten legges da til denne.

Følgende logikk gjelder for automatisk kommisjonstilknytning i klagesaker:

 •       Hvis det ikke finnes kommisjoner med "J" i feltet klagekommisjon fra før, opprettes en klagekommisjon automatisk og den blir synlig i feltet. I slike tilfeller må man knytte sensorene til kommisjonen.
 •       Hvis det finnes en klagekommisjon fra før, blir denne synlig i feltet
 •       Hvis det finnes flere klagekommisjoner fra før, blir feltet tomt

 

Obs! Når du skal sende inn klagebesvarelsen til ny sensor kan du printe ut rapporten "FS566.001 Vurderingsprotokoll - klage" for den aktuelle studenten. Du finner en snarvei til rapporten øverst til høyre ibildet "Begrunnelse og klage".

Ny sensur

Ved ny sensur skal man bruke knappen "registrer klagesensur".


 Klikk på knappen «Registrer Klagesensur», og du vil få opp

Legg her inn det resultatet som klagekommisjonen kom frem til. 

Avvik på mer enn to karakterer

Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.

Ved å klikke på Lagre vil du da få opp denne meldingen:

 

Klikk på OK.

 

Karakter fra klagekommisjonen vil da komme opp under Klagesensur/Ny behandling.

Ved å klikke på knappen Registrer endelig sensur vil du nå kunne registrere det endelige resultatet. Klikk på Lagre.

Endelig karakter blir oppdatert i studentens vurderingsprotokoll.

 

I bildet "Begrunnelse og klage" (du finner en snarvei i vurderingsprotokollen til studenten), er saken nå;

 • Satt til Ferdigbehandlet J.
 • Fått Dato for at vedtaket er formidlet.
 • Vedtak er fylt ut.

NB! Husk å fjerne "J" i feltet Sperr mot visning på karakterutskrift hvis dette ble fylt ut ved opprettelse av klagesaken.

chatbot-portlet