Årshjul | Felles studentsystem - Ansatt

Årshjul rapportering

Årshjul rapportering

Rapportering til DBH og NIFU for Felles Studentsystem gjennom året.

Januar

Rapportering til KD/DBH institusjonens forslag til innplassering av nye studieprogram iht. finansieringskategori (A-F).
 • Sendes fra FS-hjelp: Desember/januar.
 • Frist for fakultetet/SPS: Primo januar.
Rapportering til Doktorgradsregisteret - NIFU.
 • Sendes fra FS-hjelp: Primo januar.
 • Frist for fakultetet/SPS: Medio januar.
 • Merknad: Avlagte doktorgrader foregående høst (1.7-31.12).
Utsendelse av informasjon og kvitteringsdokument for kommende februar-rapportering til DBH.
 • Sendes fra FS-hjelp: Medio januar.
 • Frist for fakultetet/SPS: Ultimo januar.
 • Merknad: Rapportering av studie- og student data for foregående høst og vår.

Februar

Utsendelse av foreløpige tall (studiepoeng) til fakultet/SPS til bruk i Rapport og Planer.
 • Sendes fra FS-hjelp: Primo februar.
Utsendelse av informasjon og kvitteringsdokument for kommende mars-rapportering til DBH.
 • Sendes fra FS-hjelp: Ultimo februar.
 • Frist for fakultetet/SPS: Primo mars.
 • Merknad: Rapportering av studie- og student data for inneværende vår.

15. februar

Rapporteringsfrist DBH - 15. februar / Tall klare i DBH etter 15. februar.

Mars

Rapporteringsfrist til Kandidatundersøkelsen - NIFU 1. mars.
 • Merknad: Avlagte høyere grader foregående høst (1.9-31.1).
Rapportering av avvik fra foregående år i utvalgte tabeller til DBH.
 • Sendes fra FS-hjelp: Februar/mars.
 • Frist for fakultetet/SPS: Primo mars.
 • Merknad: Tabeller: studiepoengproduksjon, utvekslingsstudenter, antall doktorgrader.
Rapporteringsfrist DBH - 15. mars / Tall klare i DBH etter 15. mars.

August

Rapportering til Doktorgradsregisteret.
 • Sendes fra FS-hjelp: Primo august.
 • Frist for fakultetet/SPS: Medio august.
 • Merknad: Avlagte doktorgrader foregående vår (1.1-30.1).

September

Utsendelse av informasjon og kvitteringsdokument for kommende oktober-rapportering til DBH.
 • Sendes fra FS-hjelp: Medio september.
 • Frist for fakultetet/SPS: Ultimo september.

Oktober

 Rapporteringsfrist til Kandidatundersøkelsen - NIFU 1. oktober.
 • Merknad: Avlagte høyere grader foregående vår (1.2-31.8).

15. oktober

Rapporteringsfrist DBH 15. oktober / tall klare i DBH etter 15. oktober.