Skip to Content

Årshjul for FoU ved LUI 2020-2021

Viktige hendelser og frister for FoU.

August 2020

 • LUI: 24. august: FoU-utvalgsmøte+ Møte prodekan og studieledere FoU

September 2020

 • NFR: 2. september: Søknadsfrist kompetanse og samarbeidsprosjekt
 • NFR: 16. september: Søknadsfrist Innovasjonsprosjektet offentlig sektor (relevant tema:helse)
 • OsloMet: 27.september: Søknadsfrist fremragende fagmiljøer
 • LUI: Forskningsmiljøenes frist for å søke stipendiatstilling
 • LUI: 21. september: FoU-utvalgsmøte + Møte prodekan og studieledere FoU

Oktober 2020

 • LUI: 26. oktober: FoU-utvalgsmøte + Møte prodekan og studieledere FoU
 • LUI: Forskergruppelederseminar?

November 2020

 • LUI: 12. november: NFR søkerseminar til februarfristen 2021
 • LUI: 15.november: Frist for å bytte forskergruppe
 • NFR: 18. november: SFF
 • Cristin: 30.november: Frist for å foreslå nye publiseringskanaler til godkjenning på nivå 1
 • LUI: 30. november: FoU-utvalgsmøte + Møte prodekan og studieledere FoU
 • LUI: 30. november: Forskergruppenes rapporteringsfrist
 • LUI: Forskningstorg for masterstudenter?

Desember 2020

 • LUI: Instituttene sender forskergruppenes rapport til FoU-seksjonen
 • Svar fra NFR 

Januar 2021

 • LUI: Søknadsfrist UiO-forskergruppelederkurs
 • LUI: Opprykkskandidaters midtveisevaluering (ekstra FoU-tid)
 • LUI: FoU-utvalgsmøte + Møte prodekan og studieledere FoU
 • FoU-seksjonen: Gjennomgang tilbakemeldinger fra NFR

Februar 2021

 • Cristin: 1. februar:  Frist for å registrere vitenskapelige publikasjoner
 • NFR 10. februar: Søknadsfrist Forskerprosjekt, Unge Talenter (FRIPRO), Mobilitetsstipend, Stor tverrfaglig forskerprosjekt
 • NFR 17. februar: Søknadsfrist Samarbeidsprosjekt 
 • LUI: FoU-utvalgsmøte + Møte prodekan og studieledere FoU

Mars

 • LUI: Seminar for forskergruppeledere
 • LUI: FoU-utvalgsmøte + Møte prodekan og studieledere FoU
 • Svar fra NFR (?)

April

 • LUI: FoU-utvalgsmøte + Møte prodekan og studieledere FoU

Mai

 • LUI: 31. mai:  Forskergruppenes frist for å overføre midler til neste år
 • LUI: Frist for å bytte forskergruppe
 • LUI: FoU-utvalgsmøte + Møte prodekan og studieledere FoU

Juni

 • LUI: FoU-utvalgsmøte + Møte prodekan og studieledere FoU
 • FoU-seksjonen: Utarbeiding av grunnlag for insentivmidler for 2020 (utbetaling 2021)
chatbot-portlet