Eksterne finansieringsmuligheter i Norge | Forskningsmidler - Ansatt

Norge

Norge

En viktig nasjonal kilde til finansiering av forskningsprosjekter er Norges Forskningsråd. OsloMet har også interne midler til å motivere til forskningssamarbeid. Strategi- og såkornmidler skal bidra til å styrke mulighetene for ekstern finansiering.

Universitetets regionale rolle som kunnskapsleverandør gir store muligheter for samarbeid både kommunalt og regionalt.

  1. Norges Forskningsråd
  2. Samarbeidsmidler helse- og sosialfag
  3. Andre relevante kilder

Norges Forskningsråd

Forskningsrådet er norsk forsknings sentrale organ for forskningspolitiske spørsmål, forskningssamarbeid og støtte (f.eks. til forskningsprogram, frittstående prosjekter og nettverkstiltak). Fakultetene/sentre bidrar med hjelp til slike søknader.

Samarbeidsmidler helse- og sosialfag

Det utlyses samarbeidsmidler fra blant annet Oslo kommune og flere helseforetak og sykehus. Det blir gitt midler både til å utvikle prosjektsøknader og til å igangsette prosjekter. Det forutsettes deltakelse både fra praksisfeltet og universitetet.

Formålet med prosjektene skal være å skape et bedre samarbeid om praksisstudiene innen helse- og sosialfag. Det legges også til rette for felles forskning og utviklingsarbeid.

Finansieringskilder rettet mot spesifikke fagmiljøer

Andre relevante kilder

Legathåndboken

I Legathåndboken kan du søke over 2000 forskningsstipender, fagspesifikke stipender, utenlandsstipender mv: Legathåndboken.

Doffin

Den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser i Norge: Doffin.