Eksterne finansieringsmuligheter i Norden | Forskningsmidler - Ansatt

Norden

Norden

Det er flere muligheter for forskningsfinansiering i Norden.

Nordplus

Nordplus gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid til åtte nordiske og baltiske deltakerland.

NordForsk

NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om nordisk forskningspolitikk.

Søk støtte i Nordforsk.

Nordisk Innovasjonssenter NICe

Nordisk Innovasjonssenter jobber for å stimulere til innovasjon i Norden gjennom samarbeid mellom nasjonale innovasjonsaktører i og utenfor regionen.