Eksterne finansieringsmuligheter globalt | Forskningsmidler - Ansatt

Globalt

Globalt

OsloMet har tradisjoner for globalt samarbeid. Universitetet bidrar med forskning og forskningssamarbeid innenfor et globalt utviklingsperspektiv. Her finner du informasjon om finansieringskilder til forskning og forskningssamarbeid utenfor Europa.

For fagmiljøene ved universitetet finnes det flere muligheter for faglig samarbeid og ekstern finansiering.

NORHED - Programmet skal styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland, slik at disse kan uteksaminere flere og bedre kandidater, samt produsere en økt mengde forskning av god kvalitet, gjennomført av landets egne forskere.

Kontaktperson ved OsloMet er Anne M. Møgster.

EU external cooperation programmes (for samarbeid med land i Asia) - EU lyser også ut midler for samarbeid mellom europeiske land og Asia. Her deltar norske miljøer på linje med EUs medlemsland.

Horisont 2020 - Forskere fra hele verden deltar i Horisont 2020, les mer under EU støtte. 

Stipendbasen (euraxess.no) gir informasjon om mobilitetsstipender fra Forskningsrådet og andre aktører; hvem kan søke, hva kan man søke på og hvor mye støtte du kan få. Basen dekker først og fremst Norges geografiske satsingsområder for forskningssamarbeid.