Eksterne finansieringsmuligheter | Forskningsmidler - Ansatt

Eksterne finansieringsmuligheter

Eksterne finansieringsmuligheter

I tillegg til finansiering over institusjonens grunnbudsjett, finnes det en rekke muligheter for å søke prosjektmidler både nasjonalt og internasjonalt.

Søknad om finansiering av forskningsprosjekt skal alltid godkjennes av enhetsleder og/eller fakultetsledelse.

FoU-administrasjonen på fakultet og senter gir informasjon og veiledning til dem som søker eksterne midler til forskningssamarbeid ved OsloMet. FoU-seksjonen sentralt bistår i veiledningen og kan legge til rette for nettverksbygging og kvalitetssikre søknader.

Vær oppmerksom på at prosjektmidler er OsloMet eiendom.

Norge

Forskere ved OsloMet deltar i mange ulike samarbeidsprosjekter støttet av nasjonale forskningsmidler. Fakultetene opplyser om fagspesifikke støtteordninger og finansieringskilder. Her kan du lese om mer generelle programmer for forskningssamarbeid og finansiering i Norge.

EU

OsloMet deltar aktivt i europeiske forskningsprogrammer som Horisont 2020, EØS-finansieringsordningene, Erasmus + og sektorprogrammene. FoU-seksjonen støtter forskere og miljøer som vil søke, se nettside om støtte til utvikling av EU-søknader.

Norden

Nordisk ministerråd har etablert NordForsk og NICe for å utvikle Norden til en ledende region for forskning og innovasjon. Satsingsområdene er knyttet til nasjonale strategier, og er også i tråd med EUs visjon om et European Research Area - ERA (ec.europa.eu). Se finansieringskilder i Norden.

Globalt

OsloMet har tradisjoner for globalt samarbeid. Universitetet kan bidra med forskning og forskningssamarbeid innen et globalt utviklingsperspektiv. For fagmiljøene ved universitetet finnes det flere muligheter for et faglig samarbeid og ekstern finansiering, se Globalt samarbeid.

Retningslinjer ved OsloMet

Reglement for bidrags- og oppdragsfinansiering (pdf)

Kontaktpunkter FoU

FoU – Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU ved AFI

FoU – Fakultet for helsevitenskap

FoU ved SIFO

FoU ved NOVA

FoU – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

FoU – Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved NIBR

FoU sentralt