Digitalisering | Satsinger - Ansatt

Digitalisering

Digitalisering

Studentene kommer til oss for at vi skal ruste dem for framtida. Den samme framtida ruster vi OsloMet for.

Hvorfor er vi et digitalt universitet?

Studentene våre er digitale. Arbeidslivet og samfunnet som vi leverer arbeidskraft, viten og praksis til, er digitale. Skal OsloMet være et attraktivt studiested og arbeidssted, må vi bli med på utviklingen.

Hvordan jobber vi med digitalisering av OsloMet?

Det har foregått en rekke digitaliseringsprosjekter på universitetet over mange år. Digitalisering i dag handler om å bruke de nødvendige virkemidlene for å oppnå kvalitet - i utdanninger, forskning og administrasjon og virksomhetsstyring.

Digitalisering er tverrgående og utfordrer tradisjonell ansvarsorganisering i en virksomhet, derfor har OsloMet tatt et strategisk grep om digitaliseringen og jobber kontinuerlig for at de ulike prosessene og initiativene som foregår er koblet sammen i en strategisk helhet som bidrar til at OsloMet når sine mål. OsloMet har etablert en porteføljestyringsmodell som hjelper oss å prioritere klarere blant de mange digitaliseringstiltakene som foregår. Vi får bedre oversikt over systemene våre og tilpasser den tekniske infrastrukturen til mer digital virksomhet. Vi tilpasser også den organisatoriske infrastrukturen vår: En digital hverdag innebærer samhandling på tvers av tradisjonelle organisatoriske linjer, og vi etablerer derfor tverrgående arbeidsformer. Digitalisering handler dessuten om å ta del i en kontinuerlig utvikling, og derfor vil vi bygge rutiner som ruster organisasjonen til å ta imot endring raskere.

Viktige lenker

Noen av de største leveransene gjennomført per januar 2019 er