Droppe til innhold

Digital postutsendelse

Post til privatpersoner ekspederes nå elektronisk ut via Public 360. Målet er at også flere av våre samarbeidspartnere skal kunne signere brev til OsloMet elektronisk.

Drag and drop

Drag and drop

Avskrive

Besvare brev

Fordele brev

Logg inn

Godkjenne brev

Opprette ny sak

Sende til godkjenning

Varsel på e-post

Get started

Send brev til mottaker

Lederfunksjoner

Saksbehandlingsfunksjoner

Apper

 

Sikker digital post (Digipost)

Digital postkasse er primærkanal for utsendelse av post fra OsloMet til privatpersoner. Dette innebærer at post til studenter, tilsatte og andre privatpersoner går via Public 360 og ekspederes digitalt til deres digitale postkasse. Per i dag har 1 million av Norges innbyggere en slik postkasse. For at tallet skal bli høyere har vi alle et ansvar for å oppfordre tilsatte og studenter til å opprette en privat digital postkasse.

OsloMet bruker Brings trykk- og forsendelsestjeneste slik at brev til personer uten digital postkasse blir sendt ut i papir til den postadressen som er registrert i høgskolens systemer. At post kommer i retur har ikke noe å gjøre med Digipost-løsningen, men skyldes at adressen brevet på papir er sendt til ikke er oppdatert.

Elektronisk signatur

SDI er kontaktpunkt mot IT-porten og Difis nye elektroniske signeringsløsning, som vil gi eksterne, for eksempel timelærere, mulighet til å signere arbeidsavtaler og andre bindende avtaler elektronisk.
 

Prosesstøtte

SDI samarbeider med flere andre aktører om å lage løsninger for effektiv håndtering av dokumentasjonsflyt, ved hjelp av skjermer og gode elektroniske prosesstøtteløsninger.

Kontakt


chatbot-portlet