Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy / DIGIN

Bli god på læringsdesign

Gode læringsforløp krever en sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, lærings- og vurderingsformer. DIGIN veileder fagmiljøer i læringsdesign, både med og uten digitale verktøy.

DIGIN har spisskompetanse på å integrere digitale verktøy i undervisningen.  Læringsdesign eller Instructional Design er en metode for å arbeide forskningsbasert til å utvikle gode undervisningsopplegg. Hensikten er å skape helhet og sammenheng i studentenes læringsforløp ved å synliggjøre koblinger mellom fagstoffet og læringsutbyttet. Det gjøres ved å analysere og bryte ned læringsarbeidet til studenten i mindre biter. I tillegg favner læringsdesign hele studentenes læringsarbeid både før, underveis og etter ulike læringssituasjoner. 

 

Forbedre din undervisning og læringsaktivitet 

DIGIN kan være veileder og sparringspartner rundt følgende problemstillinger: 

  • Se på hvordan læringsutbyttebeskrivelsene i emne er direkte relatert til undervisnings- og læringsformene, læringsaktiviteter, samt vurderingsformen i emnet
  • Hjelp til å planlegge, kartlegge og analysere behovene for å tilrettelegge for undervisning for læring rettet mot målgruppen 
  • Se på utformingen av læringsmålene i sammenheng med arbeidsformer og organisering av undervisningen i tilknytning til studentenes behov 
  • Strukturering av emnet – se på innhold og hvordan det kan tilrettelegges  

I utviklingen av et læringsdesign, kan det være hensiktsmessig å visualisere det du tenker og diskuterer med dine kolleger.  Det er viktig å bruke tid på å planlegge for læringssituasjoner- og aktiviteter, og sette av tid til å reflektere over om hensikten er oppnådd.  Les mer om læringsdesign.

 

Tips 

  • Tilrettelegg for at studentene lærer mer, bedre og dypere 

  • Tilrettelegg undervisningspraksisen slik at det fremmer studentaktive læringsformer

  • Baser beslutningene på forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring  

  • Tilrettelegg for at studentene kan jobbe utenfor undervisningssituasjonen med fagstoff,  prosedyrer, oppgaver etc

  • Være tydelig på forventninger til studentenes egeninnsats

  • Tenke over på hvilket grunnlag bestemmes hvilke aktiviteter, ressurser og teknologier/teknisk utstyr som skal brukes?

 

 

chatbot-portlet