Den gode studentopplevelsen - Ansatt

Den gode studentopplevelsen

Den gode studentopplevelsen

Programmet Den gode studentopplevelsen blei satt i gang i januar 2020 som eit ledd å gjere Strategi for digital transformasjon meir konkret. Satsninga er fireårig og er eigd av prorektor for Utdanning.

Programmet er delt inn i fire område:   

  • Prosjekt 1: Informasjon og samhandling 
  • Prosjekt 2: Fagleg kvalitet, helse og trivsel 
  • Prosjekt 3: Mobilitet og internasjonalisering (vert løfta ut av programmet frå april 2021)
  • Prosjekt 4: Fleksibelt utdanningstilbud innan etter- og videreutdanning 

Programmet skal få unna snublesteiner og grus, løyse felles utfordringar og ha eit OsloMet-perspektiv. Studentperspektivet er førande for alle prosjekt og tiltak som programmet set i gang.   

Informasjon om organisering, prosjekt og resultat finst på bloggen til Den gode studentopplevelsen.

Ta gjerne kontakt med Den gode studentopplevelsen på e-post.