Den gode studentopplevelsen - Ansatt

Den gode studentopplevelsen

Den gode studentopplevelsen

Programmet Den gode studentopplevelsen blei satt i gang i januar 2020 som eit ledd å gjere Strategi for digital transformasjon meir konkret. Satsninga er fireårig og er eigd av prorektor for Utdanning.

Satsinga eigast av fungerande rektor.

Programmet er inndelt i tre område:   

  1. Informasjon og samhandling 
  2. Fagleg kvalitet, helse og trivsel 
  3. Fleksibelt utdanningstilbud innan etter- og videreutdanning 

Programmet skal få unna snublesteiner og grus, løyse felles utfordringar og ha eit OsloMet-perspektiv. Studentperspektivet er førande for alle prosjekt og tiltak som programmet set i gang.   

Informasjon om organisering, prosjekt og resultat finst på bloggen til Den gode studentopplevelsen.

Ta gjerne kontakt med Den gode studentopplevelsen på e-post.