Deling og sosial adferd på nett | Informasjonssikkerhet | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Deling og sosial adferd på nett

Deling og sosial adferd på nett

Det du legger ut på nett og i sosiale medier går verden rundt på sekunder, har et uendelig stort publikum, og kan aldri fjernes. Det kan kopieres og lastes ned hvor som helst av hvem som helst. Du har mistet kontrollen med det for alltid.

Alle har ytringsfrihet, den gjelder også på nett. Før gikk informasjon som skulle publiseres gjennom redaktører som kan lovverket som begrenser ytringsfriheten. På Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, blogg osv. slippes du til på egenhånd. Det krever blant annet kompetanse om hva som er ulovlig og bevissthet i forhold til hvem du opptrer på vegne av.

Du er personlig ansvarlig for det du legger ut eller videreformidler. Du må selv tenke gjennom hva du kan komme til å angre på. Du har ingen "angreknapp" på Internett.

Regler om deling og sosial adferd på nett som gjelder ved OsloMet.

Spørsmål du bør stille deg

  • Vil jeg dele dette med hele verden, for alltid?
  • Rolle: Opptrer jeg på vegne av meg selv eller OsloMet? Er det tydelig for omverdenen hvem jeg representerer?
  • Eget personvern: Inneholder dette informasjon om meg selv som kan misbrukes av andre eller som kan svekke meg/ mitt omdømme/ mine muligheter i fremtiden?
  • Taushetsplikt: Inneholder dette taushetsbelagt informasjon, f.eks. sensitive personopplysninger? Det skal aldri legges ut.
  • Personopplysninger: Inneholder dette personlig informasjon om andre, f.eks. bilder av personer? Har de gitt meg samtykke til å legge det ut?
  • Ærekrenkelser: Inneholder dette beskyldninger, kritikk eller påstander om personer eller organisasjoner? Er det dekning for det?
  • Opphavsrett: Inneholder dette tekst, bilder eller noe annet som andre har skapt? Har jeg tillatelse til å publisere det?

Generelle råd og tips

  • Bruk personverninstillingene i tjenestene, og følg med - de endrer seg ofte
  • Vær bevisst i forhold til forespørsler du mottar, noen kan forsøke å lure deg.

Råd og tips for helse- og sosialomsorgen og for undervisningssektoren

Vær varsom med å gjengi pasient-/elevhistorier. Selv i anonymisert form, kan særtrekk gjøre at personer gjenkjennes. Du frarådes å blande roller, f.eks. å ha personlige relasjoner til pasient/pårørende eller elever/foresatte på sosiale medier. Les mer under:

Mer om temaet