Course: Presenting and Teaching in Norwegian as a Second Language - Ansatt

Å presentere og undervise på norsk som andrespråk

Å presentere og undervise på norsk som andrespråk

Seminarrekken er et praktisk rettet språkkurs over 5 ganger, og er beregnet på internasjonalt rekrutterte UF-tilsatte og Ph.D. stipendiater med norskspråklige ferdigheter på et B2-nivå.

Læringsmål

  • Økt selvtillit når det gjelder å presentere, undervise og veilede på norsk
  • Økte ferdigheter når det gjelder å kommunisere fag og forskning presist og klart på norsk
  • Økte ferdigheter I å undervise og veilede studenter I en norsk kontekst.

Metode

  • Kurset er utviklet for å møte deltakernes behov
  • General temaer som vil bli tatt opp er:
  • Læringskulturen I norsk høyere utdanning og tilhørernes/studentenes forberedthet og forventninger
  • Å kommunisere med tilhørerne/studentene
  • Ordforråd, uttale og intonasjon
  • Spontan tale

Kursavgift

Deltakelse er gratis for forskere og UF-tilsatte ved Oslomet. For deltakere som ikke er tilknyttet OsloMet er kursavgiften kr. 3850.

Seminarrekken tilbys både i vår- og høstsemesteret og blir annonsert på OsloMet akademiets nettsider.

Ansvarlige for seminaret

Professor Kari Mari Jonsmoen and dosent Marit Greek