Course: Presenting and Teaching in Norwegian as a Second Language - Ansatt

Å presentere og undervise på norsk som andrespråk

Å presentere og undervise på norsk som andrespråk

Seminarrekken er et praktisk rettet språkkurs over 5 ganger, og er beregnet på internasjonalt rekrutterte UF-tilsatte og Ph.D. stipendiater med norskspråklige ferdigheter på et B2-nivå.

Læringsmål

  • Økt selvtillit når det gjelder å presentere, undervise og veilede på norsk
  • Økte ferdigheter når det gjelder å kommunisere fag og forskning presist og klart på norsk
  • Økte ferdigheter I å undervise og veilede studenter I en norsk kontekst.

Metode

  • Kurset er utviklet for å møte deltakernes behov
  • General temaer som vil bli tatt opp er:
  • Læringskulturen I norsk høyere utdanning og tilhørernes/studentenes forberedthet og forventninger
  • Å kommunisere med tilhørerne/studentene
  • Ordforråd, uttale og intonasjon
  • Spontan tale

Kursavgift

Deltakelse er gratis for forskere og UF-tilsatte ved Oslomet. For deltakere som ikke er tilknyttet OsloMet er kursavgiften kr. 3850.

Seminarrekken tilbys ikke høsten 2022. Nye kurs blir annonsert på OsloMet akademiets nettsider.

Ansvarlige for seminaret

Professor Kari Mari Jonsmoen og dosent Marit Greek