Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kultur og velferd / Trening

Betingelser for trening i arbeidstiden

Alle ansatte ved OsloMet gis anledning til å trene i arbeidstiden.
  1. Alle ansatte som jobber i 50 % stilling eller mer kan trene inntil én time i uken i arbeidstiden.
  2. Treningen skal foregå etter tillatelse fra den enkeltes leder – også med hensyn til tidspunkt. Bare i unntakstilfeller kan treningen foregå i kjernetiden (09.00 – 14.30).
  3. Treningen må enten starte eller slutte på arbeidsplassen. (Du kan selvfølgelig gå til/fra treningssenter eller tilsvarende).
  4. Treningstimen brukes i den enkelte uke, og kan ikke spares opp.
  5. Treningen regnes som fritid i sammenheng med yrkesskadedekning og forsikringer, og foregår på eget ansvar.
  6. Listen skal ikke ligge for høyt i forhold til hva som regnes som trening. Med trening menes fysisk aktivitet av et eller annet slag. Det er for eksempel greit å bruke timen til å gå til eller fra arbeidsplassen. Aktivitetene tilpasses den enkelte.
  7. Det er åpent for både individuell og felles trening. Felles trening ses på som arbeidsmiljøfremmende, og det oppmuntres til dette.

Kontakt

Spørsmål? Kontakt Avd. HR


chatbot-portlet