Betingelser for trening i arbeidstiden | Kultur og velferd - Ansatt

Kontakt

Kontakt

Betingelser for trening i arbeidstiden

Betingelser for trening i arbeidstiden

Alle ansatte ved OsloMet gis anledning til å trene i arbeidstiden.
  1. Alle ansatte som jobber i 50 % stilling eller mer kan trene inntil én time i uken i arbeidstiden.
  2. Treningen skal foregå etter tillatelse fra den enkeltes leder – også med hensyn til tidspunkt.
  3. Treningen må enten starte eller slutte på arbeidsplassen. (Du kan selvfølgelig gå til/fra treningssenter eller tilsvarende).
  4. Treningstimen brukes i den enkelte uke, og kan ikke spares opp.
  5. Treningen regnes som fritid i sammenheng med yrkesskadedekning og forsikringer, og foregår på eget ansvar.
  6. Listen skal ikke ligge for høyt i forhold til hva som regnes som trening. Med trening menes fysisk aktivitet av et eller annet slag. Det er for eksempel greit å bruke timen til å gå til eller fra arbeidsplassen. Aktivitetene tilpasses den enkelte.
  7. Det er åpent for både individuell og felles trening. Felles trening ses på som arbeidsmiljøfremmende, og det oppmuntres til dette.