Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Internasjonalisering i utdanning

Avtaler og avtaleinngåelse

Avtaleinngåelse

Her finner du prosedyre for inngåelse og forvaltning av internasjonale samarbeidsavtaler, samt redigerbare eksempler på avtaler. Ved spørsmål om bruk av malene, ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet eller seksjon for internasjonalisering. Du finner også en liste med forslag til hva det kan være lurt å vurdere ved inngåelse og fornying av avtaler.

Avtalemaler

 • Co-operation agreement
 • Exchange and Study Abroad agreement
 • Study Abroad agreement
 • Practice Placement agreement HiOA (mal) Denne avtalemalen er utarbeidet ved HV i samarbeid med IN. Tekst markert med gult indikerer felt der det særlig er nødvendig å fylle ut og vurdere detaljene før den tas i bruk.
 • Erasmus + avtalemal for OsloMet med forklaringer. OBS! Det er viktig å bruke denne malen ettersom det vil komme endringer i form av lenkeadresser etc. etterhvert som endringer og forbedringer faller på plass. Det som er markert med grønt i malen, er det som gjelder for OsloMet og indikerer endringer gjort i forhold til malen fra EU-kommisjonen.

  Det som er markert med gult, er OsloMet-forklaringer på hva som skal fylles ut og hvorfor. Disse må fjernes når dere bruker malen ved inngåelser eller fornyelser av avtalen.

  •  ISCED-kodene i 2013-versjonen skal brukes under "subject code". Her finner dere en oversikt over kodene.

  • EU-kommisjonen har også åpnet for at deler av informasjonen kan skilles ut som obligatorisk appex. Vi oppfordrer dere til å bruke malen ovenfor så langt det er mulig. Men dersom dere får henvendelser fra partnere som bruker annex, bruk Obligatory Annex to Erasmus + Inter-Institutional Agreement - OsloMet.

  • Andre ting å tenke på: Ettersom vi anbefaler at dere inngår avtalene for hele programperioden av gangen (2014-2020(21)), kan det også være lurt å inkludere både ansattmobilitet for undervisning (staff mobility for teaching) og for læring (staff mobility for training). På den måten unngår dere å måtte ta nye runder "bare" for å legge til ansattmobilitet. ALLE institusjoner i programland må ha Erasmus Charter for Higher Education. Husk å sjekke listen over institusjoner med godkjent ECHE når du skal inngå ny avtale

Erasmus

Kontakt