Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Internasjonalisering i utdanning

Avtaler og avtaleinngåelse

Denne siden er under oppdatering. Eksisterende dokumenter kan fremdeles brukes i mellomtiden. Der det allerede er gjort oppdateringer, finner du informasjon om dette i parentes.

Avtaleinngåelse

Her finner du prosedyre for inngåelse og forvaltning av internasjonale samarbeidsavtaler, samt redigerbare eksempler på avtaler. Ved spørsmål om bruk av malene, ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet eller seksjon for internasjonalisering. Du finner også en liste med forslag til hva det kan være lurt å vurdere ved inngåelse og fornying av avtaler.

Avtalemaler

Angående krav om GDPR: OsloMet Privacy Addendum skal legges ved alle avtaler. Unntak: EU og EFTA-landene, samt land hvor det eksisterer bilaterale avtaler på myndighetsnivå: Andorra, Argentina, Canada, Færøyene, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Israel, New Zealand, Sveits og Uruguay.

Erasmus

Kontakt

chatbot-portlet