Avslutningsfasen | Prosjektstyring - Ansatt

Avslutningsfasen og overføring til linjen

Avslutningsfasen og overføring til linjen

Formålet med avslutningsfasen er å sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet, og støtte overleveringen og uttak av gevinster og nyttevirkninger til linjen.

Bildet viser prosjektmodellen hvor avslutningsfasen er uthevet. Gjennomføringsfasen leder frem til beslutningspunkt 5 som innebærer overføring til linjeorganisasjonen.

I avslutningsfasen skal prosjektleder:

  • Gjennomføre en god avslutning av prosjektet
  • Utarbeide en sluttrapport for prosjektet som beskriver erfaringer og lærdommer fra prosjektet
  • Bidra til en ryddig avsjekk mellom prosjektet og linjen slik at man er omforent om at alt er levert og avtalt i henhold til forventningene
  • Avslutte eventuelle kontrakter, arkivere dokumenter og lukke prosjektregnskapet
  • Bidra til å oppdatere gevinstrealiseringsplaner som fra nå overtas av linjen.

Fasen avsluttes med at prosjekteier godkjenner at prosjektet er avsluttet (BP5).

Kontakt

Kontakt

Verktøy og maler til avslutningsfasen

Verktøy og maler til avslutningsfasen