Droppe til innhold
Prosjektstyring / Prosjektverktøy

Avslutningsfasen

Formålet med avslutningsfasen er å sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet, og støtte overleveringen og uttak av gevinster og nyttevirkninger til linjen.

I avslutningsfasen skal prosjektleder:

  • Gjennomføre en god avslutning av prosjektet
  • Utarbeide en sluttrapport for prosjektet som beskriver erfaringer og lærdommer fra prosjektet
  • Bidra til en ryddig avsjekk mellom prosjektet og linjen slik at man er omforent om at alt er levert og avtalt i henhold til forventningene
  • Avslutte eventuelle kontrakter, arkivere dokumenter og lukke prosjektregnskapet
  • Bidra til å oppdatere gevinstrealiseringsplaner som fra nå overtas av linjen.

Fasen avsluttes med at prosjekteier godkjenner at prosjektet er avsluttet (BP4).

Kontakt

Verktøy og maler til avslutningsfasen