Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

IT-tjenester / E-post og kalender

Autosvar ved fravær

Hvordan legge inn autosvar, det vil si automatisk fraværsmelding eller fraværsmarkering, i Outlook og Outlook online.
 1. Autosvar i Outlook
 2. Autosvar via Outlook online

1. Autosvar i Outlook

Start Outlook.

 • Gå til Fil > Informasjon
 • Klikk deretter på knappen Automatiske svar
Skjermbilde: Automatiske svar

 

2. Interne svar/meldinger

Du får opp en ny dialogboks.

 • Klikk på valget øverst: Send automatiske svar
 • Sett inn ønsket tidsrom du vil at meldingen skal sendes ut
 • Skriv inn meldingsteksten i tekstfeltet
 • Klikk OK for å fullføre eller velg fane Utenfor organisasjonen (på) dersom du ønsker at meldingen skal sendes til mottakere _utenfor_ HiOA.

Skjermbilde: Autosvarmeldinger internt

3. Eksterne svar/meldinger

 • For meldinger til mottakere utenfor HiOA hak av: Svar personer utenfor organisasjonen automatisk
 • Du kan kopiere inn samme tekst som den over eller skrive inn en ny meldingstekst.
 • Klikk OK for å fullføre

Skjermbilde: Ekstern autosvar

2. Autosvar via Outlook online

1. Logg på outlook.com/hioa.no

 • Gå til  Alternativer > Automatiske svar

Skjermbilde: Velg Innstillinger for Automatiske for Outlook Online ar i

2. Velg svarperiode

 • Velg Send automatiske svar.
 • Velg Bare send svar i denne tidsperioden .
 • Legg inn angitt tidsperiode du er fraværende.

Skjermbilde: Velg svarperiode - Outlook Online

3. Skriv inn autosvaret

 • Skriv inn ønsket autosvar
 • Velg om du skal sende autosvar om du får epost fra personer utenfor HiOA

Skjermbilde: Skriv svarmelding - Outlook Online

4. Lagre autosvaret

Klikk OK for å lagre autosvaret.

Skjermbilde: Lagre svarmelding - Outlook Online

Veiledning?

Kontakt IT-servicedesk for hjelp!


chatbot-portlet