Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Felles studentsystem (FS)

Årshjul FS-arbeidet OsloMet

For deg som jobber med FS eller andre systemer som er avhengige av data fra FS

Målet med årshjulet er:

  • Å vise felles datoer og frister for det studieadministrative arbeidet.
  • Årshjulet er ment som hjelpemiddel for å planlegge lokale arbeidsprosesser og frister/arbeidsstuer.

Årshjul

chatbot-portlet