Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Arbeid, ferie og permisjon

Arbeidstid

Arbeidstidsregistrering for UF- og TA-ansatte og timelærer / timelønnet medarbeider.

Arbeidsplaner

Arbeidsplaner er et styrings- og planleggingsverktøyfor arbeidsgivers fordeling av arbeidsoppgaver for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Ferie

Informasjon om ferie og ferieavvikling.

Permisjon

Her finner du informasjon om ulike permisjon du har rett til å søke som arbeidstaker; velferdspermisjon, utdanningspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon under fødsel og adopsjon, ulønnet permisjon eller permisjon for overgang til annen stilling m.m.

Sykefravær

Sykefravær må dokumenteres. Egenmelding sendes leder første dag man er på jobb etter sykefraværet. Sykmelding leveres snarest mulig.

chatbot-portlet