Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Adresseetiketter i FS

Søkerliste for "Ja-svar" og adresseetiketter.

Oversikt

A. Søkerlisterapport

B. Adresseetiketter

C. Supplering

A. Søkerlisterapport

Velg rapporten "FS101.006". 

Deretter:

 1. Velg opptakstype, år og semester
 2. Velg studietype. De første tre sifferne er alltid 215. For studier i Samordna opptak kan du se i Studieoversikten. For lokalt opptak kan du slå opp i "Søknad samlebilde"
 3. Hake for "Jasvar"
 4. Kjør rapport
 5. 5. Klikk på "Adresselapper"
Eksempel

B. Adresseetiketter

I bildet FS101.006 finner du nedtrekksliste for opptakstype, studieår, semester i første linje. I linjen under fyller du ut studietype, alltid med 215 først.

Når du har klikket på "Adresselapper" får du opp rapport "FS215.001".

 1. Velg adresseetikett med størrelsen 7*3.7
 2. Dersom hjemstedsadresse skal velges før semesteradresse gjør du det ved å klikke på brevikonet. Default er oppgitt motsatt
 3. Kjør rapporten

Velg skriverikonet for utskrift. Husk å legge adressetiketter i riktig størrelse i skriveren.

Eksempel

 

C. Supplering


Når du skal sende ut senere og ikke ønsker å få med søkere som har svart til tidligere frister kan du følge samme oppskrift som over men med en liten endring:

 1. Høyreklikk i rapporten
 2. Velg "Filtrer"
 3. Legge inn filter med riktig dato. Du kan alternativ benytte større enn tegnet i stedet for er lik dvs. > i stedet for =

Eksempel: dato_svarfrist > date ('26.07.2012').

i bildet "FS101.006" velger du studieprogram i første linje via nedtrekkslister. Deretter plotter du inn studietype med 215 først. Så huker du av for "Jasvar" i høyre kolonne, høyreklikk i rapporten under, klikk "Rapport" og en ny dialogboks popper opp hvor det står "specify filter". Legg inn filteret i første brødtekstfelt.

chatbot-portlet